Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací. Předkládáme vám podrobný přehled zásad ochrany osobních údajů, který informuje o způsobu, jakým sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje při používání našich služeb. Naše praxe je pečlivě navržena s ohledem na vaši bezpečnost a dodržujeme všechny příslušné zákony a nařízení týkající se ochrany dat. Průhlednost našeho postupu je pro nás zásadní, cílem je zajistit, abyste plně rozuměli rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů. Uvědomujeme si důležitost osobních údajů a zavazujeme se chránit soukromí našich zákazníků a uživatelů. To zahrnuje pečlivý výběr a používání bezpečnostních technologií a postupů, které pomáhají chránit vaše informace před neoprávněným přístupem, užitím či zveřejněním.

Sběr a použití osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme sbírat osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, e-mailová adresa či telefonní číslo. Tyto informace používáme za účelem reagování na vaše dotazy, poskytování informací o našich službách či zasílání marketingových komunikací, pokud jste projevili souhlas. Naše společnost se zavazuje, že vaše osobní údaje budou zpracovávány transparentně, poctivě a v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré údaje jsou shromažďovány pouze s vaším výslovným souhlasem a jsou chráněné před neoprávněným zásahem. Dále se zavazujeme, že vaše data nebudeme předávat třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu mimo nezbytně nutné případy vyplývající ze zákona nebo právních předpisů.

Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které u nás máte uložené, a to kdykoliv a bezplatně. Máte také právo požádat o opravu či vymazání svých osobních údajů, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud máte pocit, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Pro využití těchto práv nás můžete kontaktovat pomocí e-mailové adresy [email protected]. Budeme se snažit reagovat na vaše požadavky v co nejkratším možném čase a zaručujeme, že vaše práva jsou pro nás prioritou a jsou vždy důkladně a s respektem chráněna.

Kontaktní údaje vlastníka webu

  • Jméno a příjmení: Štepán Vlach
  • Adresa: Masarykovo náměstí 1300, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
  • E-mail: [email protected]
Sdílení na sociálních sítích
Štepán Vlach

Štepán Vlach

Jsem stomatolog se zájmem o zdokonalování svých schopností a předávání svých znalostí prostřednictvím psaní. Specializuji se na preventivní stomatologii a rád pomáhám lidem při udržování jejich ústní hygieny. Svůj čas trávím také publikováním článků o péči o zuby, což považuji za svou zodpovědnost jako odborníka v oboru. Kromě své práce a koníčků také rád trávím čas se svou rodinou a psem Bubem.

Komentáře

Odeslat komentář