Zásady ochrany soukromí

Úvod

Vážený návštěvníku webové stránky maladůlek.cz, vítáme Vás na naší stránce Zásad ochrany soukromí. Cílem těchto zásad je poskytnout Vám úplné informace o tom, jakým způsobem náš web sbírá, zpracovává a chrání Vaše osobní údaje. Chápeme, že ochrana Vašeho soukromí je pro Vás nesmírně důležitá a chceme Vám ujistit, že postupujeme ve shodě s platnými zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Vaše důvěra je pro nás prioritou a pečlivě nakládáme s jakýmikoli informacemi, které o Vás získáme. V následujících odstavcích se dozvíte veškeré podrobnosti týkající se zpracování Vašich údajů a máte právo být informováni o podmínkách ochrany a zabezpečení Vašich osobních informací.

Sběr a využití osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku maladůlek.cz, můžeme shromažďovat určité osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Tyto údaje mohou zahrnovat Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jakékoli další informace, které uvedete ve formulářích na našem webu, či když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu na [email protected].

Zabezpečení a ochrana údajů

Zavázali jsme se chránit bezpečnost Vašich osobních údajů. Používáme přiměřená technická a organizační opatření ke zvýšení úrovně ochrany a zabezpečení shromážděných informací před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Naše procesy průběžně zkoumáme a aktualizujeme, abychom zajistili nejvyšší možnou ochranu Vašich osobních údajů.

Sdílení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám prostřednictvím naší webové stránky poskytnete, jsou uchovávány v důvěře a nejsou sdíleny s třetími stranami bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud to nevyžaduje právní předpis nebo není to nezbytné pro plnění našich závazků vůči Vám. Děláme vše pro to, abychom ochránili Vaše osobní údaje a zachovali Vaši důvěru v náš způsob práce.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR a dalšími platnými zákony o ochraně údajů máte řadu práv v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat opravu jakýchkoli nesprávných nebo neaktualních informací, právo na výmaz údajů a odpírání souhlasu s některým způsobům zpracování Vašich údajů. Pokud máte dotazy nebo pochybnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Vašich osobních údajů a našich zásad ochrany soukromí nás můžete kdykoli kontaktovat na následující adrese:
Štěpán Vlach
Masarykovo náměstí 1300
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Odpovědnost za správu osobních údajů a ochranu soukromí nese vlastník webových stránek, pan Štěpán Vlach, který je k dispozici pro řešení všech vztahujících se záležitostí.

Sdílení na sociálních sítích
Štepán Vlach

Štepán Vlach

Jsem stomatolog se zájmem o zdokonalování svých schopností a předávání svých znalostí prostřednictvím psaní. Specializuji se na preventivní stomatologii a rád pomáhám lidem při udržování jejich ústní hygieny. Svůj čas trávím také publikováním článků o péči o zuby, což považuji za svou zodpovědnost jako odborníka v oboru. Kromě své práce a koníčků také rád trávím čas se svou rodinou a psem Bubem.

Komentáře

Odeslat komentář