Podmínky služby

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky služby (dále jen 'Podmínky') upravují vztahy mezi provozovatelem webových stránek smalldent.cz, panem Štěpánem Vlachem, se sídlem Masarykovo náměstí 1300, 500 02 Hradec Králové, Česká republika (dále jen 'Provozovatel') a uživateli těchto webových stránek (dále jen 'Uživatelé'). Přístupem a používáním webových stránek Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv aktualizovat či měnit.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel stránek smalldent.cz se zavazuje chránit osobní údaje Uživatelů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropské unie GDPR. Uživatel má právo být informován o tom, jaké osobní údaje jsou sbírány, jak jsou používány a jaké má možnosti co se týče přístupu nebo opravy svých dat.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatelé mají právo využívat obsah a služby webových stránek smalldent.cz v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy České republiky. Uživatelé se zavazují nevyužívat webové stránky k žádným protiprávním účelům nebo způsoby, které by mohly poškodit reputaci Provozovatele nebo třetí strany. Uživatelé se dále zavazují k respektování autorských práv a práv souvisejících s chráněným obsahem.

Zrušení a omezení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, přerušit nebo ukončit provoz webových stránek smalldent.cz bez předchozího upozornění. V takovém případě nebude Provozovatel nijak odpovědný vůči Uživatelům nebo třetím stranám za jakékoli škody vzniklé v důsledku takových změn či ukončení.

Kontaktní informace

V případě dotazů či potřeby konzultace je možno kontaktovat Provozovatele webových stránek na emailové adrese [email protected]. Adresa pro doručování písemné korespondence je: Štěpán Vlach, Masarykovo náměstí 1300, 500 02 Hradec Králové, Česká republika.

Sdílení na sociálních sítích
Štepán Vlach

Štepán Vlach

Jsem stomatolog se zájmem o zdokonalování svých schopností a předávání svých znalostí prostřednictvím psaní. Specializuji se na preventivní stomatologii a rád pomáhám lidem při udržování jejich ústní hygieny. Svůj čas trávím také publikováním článků o péči o zuby, což považuji za svou zodpovědnost jako odborníka v oboru. Kromě své práce a koníčků také rád trávím čas se svou rodinou a psem Bubem.

Komentáře

Odeslat komentář